Meer weten over de achtergronden?

Veel zonneprojecten, zoals veldopstellingen of opstellingen van zonnepanelen of collectoren op constructies, zijn omgevingsvergunningplichtig. Projecten voor zonnestroom moeten daarmee voldoen aan de regels van het bestemmingsplan en worden voorzien van een omgevingsvergunning. Maar, de meeste bestemmingen laten het opwekken van duurzame energie niet toe. Het bestemmingsplan moet dan worden aangepast, of er wordt met een vergunning afgeweken van het bestemmingsplan. Deze procedures kosten veel tijd en geld.

Daarbij is het voor het verkrijgen van een SDE+-subsidie nodig dat het project belemmeringvrij is. Dit betekent dat het planologisch mogelijk moet zijn. De gemeente Leeuwarden is initiatiefnemer van een alternatieve regeling voor zonneprojecten. Dit heeft de gemeente gedaan met behulp van de innovatieregeling van de Crisis- en herstelwet (CHW). Deze alternatieve regeling is inmiddels in werking getreden en houdt in het kort in dat zonneprojecten vergunningvrij of met een minder zware procedure kunnen worden gerealiseerd.

Contact

Stadskantoor

Oldehoofsterkerkhof 2, 8911 DH Leeuwarden

Maandag t/m vrijdag
08:30 tot 17:00 uur
Donderdag
08:30 tot 19.30 uur
Zie alle contactgegevens