FAQ

Heb ik altijd een vergunning nodig voor zonnepanelen?

Op het omgevingsloket (www.omgevingsloket.nl) kunt u eerst de vergunningencheck doorlopen. Is uw plan niet vergunningvrij op basis van deze check dan kunt u daarna de proceswijzer van het bestemmingsplan Plan voor de Zon doorlopen op de website www.planvoordezon.nl.

Heb ik nog meer vergunningen nodig?

Wij adviseren u om goed na te gaan of voor de aanleg ook andere vergunningen of toestemming nodig zijn. Denk bijvoorbeeld aan vergunningen voor de aanleg van toegangswegen, uitritten, bouw van een (trafo)gebouw bij het zonneveld, hekken, ingrepen in de waterstructuur, archeologie. etc. of bouw in de nabijheid van gevoelige objecten (zoals hoogspanningsmasten e.d.).

Hoe moet ik een aanvraag indienen?

Dat kan digitaal via www.omgevingsloket.nl. Hiervoor heeft u DigiD (particulieren) of e-Herkenning (bedrijfsmatig) nodig.

Wat moet ik bij een aanvraag indienen?

  • Ingevuld formulier vanaf het omgevingsloket (digitaal)
  • Locatietekening
  • Ontwerp/ toelichting – onderbouwing/ onderzoeken (ecologie / archeologie/reflectiestudie naar hinder omgeving)/
  • Onderbouwing draagvlak

Hoe lang duurt een toetsing door de gemeente op de voorwaarden van Plan voor de Zon?

Dat is afhankelijk van volledigheid en kwaliteit van het schetsplan en de definitieve aanvraag, Vaak gaan plannen een paar keer op en neer. In de praktijk betekent dat vaak 3 tot 4 maanden.

Moet ik ook een aanvraag indienen als ik denk dat het vergunningsvrij is?

De gemeente raadt u aan om uw plannen te laten beoordelen. Hiermee voorkomt u dat u de regels foutief interpreteert.

Is een verklaring vergunningsvrij nodig?

Ja, vaak heeft u die nodig voor het aanvragen van SDE subsidie. U dient een aanvraag in en de gemeente toetst of de aanvraag vergunningvrij is. U krijgt hiervan schriftelijk bericht. Hieraan zijn leges verbonden conform de legesverordening Leeuwarden.

Wat houden (binnenplanse) afwijkingsbevoegdheden in?

Dit is een bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders waarmee kan worden afgeweken van de regels van het bestemmingsplan. De afwijkingsbevoegdheden zijn al opgenomen in de regels van het bestemmingsplan (vandaar de bewoording “binnenplans”). In deze gevallen moet het college motiveren waarom wel dan niet kan worden afgeweken van de “standaard” regels.

Wanneer ben ik leges verschuldigd en hoe hoog zijn deze?

Zodra er sprake is van een aanvraag worden er leges in rekening gebracht. De leges worden berekend aan de hand van de tarieventabel zoals opgenomen in de Legesverordening Leeuwarden op basis van de bouwsom. Wanneer u een schetsplan of vergunning aanvraagt bent u leges verschuldigd conform de tabel.

Hoe wordt de WOZ waarde vastgesteld en OZB berekend voor zonneweides?

Op dit moment is het nog onduidelijk hoe zonneweides voor de WOZ zullen worden gewaardeerd, welk OZB tarief van toepassing is en waar het onderscheid ligt tussen het eigenaars- en gebruikersdeel. Wij verwachten deze vraag in het eerste kwartaal van 2019 te kunnen beantwoorden.

Wat moet ik regelen met de netbeheerder?

Het is van belang om vroegtijdig bij de netbeheerder te informeren of er in de nabijheid een aansluitmogelijkheid ligt. Als er in de nabijheid geen aansluitmogelijkheid is, is aanleg hiervan alleen mogelijk tegen hoge kosten. Neem contact op met uw netbeheerder.

Wanneer is sprake van draagvlak?

Draagvlak en participatie zijn maatwerk en de invulling ervan kan per initiatief en locatie (omgeving) verschillen. Gemeente Leeuwarden denkt graag met u mee. Lees ook de proceswijzer.

Hoe dien ik een initiatief als vooroverleg in bij de gemeente?

Dit kan met een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bellen met 14058.

Contact

Stadskantoor

Oldehoofsterkerkhof 2, 8911 DH Leeuwarden

Maandag t/m vrijdag
08:30 tot 17:00 uur
Donderdag
08:30 tot 19.30 uur
Zie alle contactgegevens