Het Plan voor de Zon

Het Plan voor de Zon is een bestemmingsplan van de gemeente Leeuwarden. Het plaatsen van zonnepanelen of –collectoren is op basis van landelijke wet- en regelgeving in een aantal gevallen al mogelijk zonder vergunning. Dit plan maakt het realiseren van zonne-energieprojecten of zonnewarmteprojecten in veel gevallen makkelijker (geen vergunning of een minder zware procedure). Op deze website leest u alles over de achtergronden en de mogelijkheden om uw eigen ‘Plan voor de Zon’ te ontwikkelen.


Plangebied

Plangebied

Ligt uw plan in het plangebied van dit bestemmingsplan? Controleer het hier.

Proceswijzer

Proceswijzer

Heeft u een plan voor het opwekken van zonne-energie of zonnewarmte? Deze proceswijzer helpt u om uw plan goed voor te bereiden.

Past uw plan in het Plan voor de Zon?

Past uw plan in het Plan voor de Zon?

Heeft u een plan voor zonnepanelen of collectoren? Kijk dan hier hoe uw plan gerealiseerd kan worden.

Veelgestelde vragen - Frequently Asked Questions (FAQ)

Veelgestelde vragen - Frequently Asked Questions (FAQ)

Op deze pagina vindt u de antwoorden op een aantal veelgestelde vragen. Zit uw vraag hier niet bij? Neem dan contact met ons op.


Ambitie; waarom een Plan voor de Zon?

De gemeente Leeuwarden heeft de ambitie om vrij te zijn van fossiele brandstoffen. Dit betekent dat fors op duurzame energie zal worden ingezet. Zonne-energie is daar een belangrijke vorm van. De gemeente kan op haar eigen grond en gebouwen inhoud geven aan haar duurzaamheidsdoelen.

Lees verder


Meer weten over de achtergronden?

Veel zonneprojecten, zoals veldopstellingen of opstellingen van zonnepanelen of collectoren op constructies, zijn omgevingsvergunningplichtig. Projecten voor zonnestroom moeten daarmee voldoen aan de regels van het bestemmingsplan en worden voorzien van een omgevingsvergunning. Maar, de meeste bestemmingen laten het opwekken van duurzame energie niet toe. Het bestemmingsplan moet dan worden aangepast, of er wordt met een vergunning afgeweken van het bestemmingsplan. Deze procedures kosten veel tijd en geld.

Lees verder

Contact

Stadskantoor

Oldehoofsterkerkhof 2, 8911 DH Leeuwarden

Maandag t/m vrijdag
08:30 tot 17:00 uur
Donderdag
08:30 tot 19.30 uur
Zie alle contactgegevens