Ambitie; waarom een Plan voor de Zon?

De gemeente Leeuwarden heeft de ambitie om vrij te zijn van fossiele brandstoffen. Dit betekent dat fors op duurzame energie zal worden ingezet. Zonne-energie is daar een belangrijke vorm van. De gemeente kan op haar eigen grond en gebouwen inhoud geven aan haar duurzaamheidsdoelen. Veel meer effect kan echter worden bereikt als ook burgers en marktpartijen participeren. Dat wordt met het voorliggende project makkelijker gemaakt. Tegen de achtergrond van de ambitie om vrij te zijn van fossiele brandstoffen, willen wij ook zeker ons aandeel leveren in de provinciale doelstellingen ten aanzien van zonne-energie zoals opgenomen in de provinciale beleidsnota ‘Romte foar sinne’.

 

 

 

Contact

Stadskantoor

Oldehoofsterkerkhof 2, 8911 DH Leeuwarden

Maandag t/m vrijdag
08:30 tot 17:00 uur
Donderdag
08:30 tot 19.30 uur
Zie alle contactgegevens