Heeft u een plan voor uw eigen perceel?

Stap 1:
Beantwoord de vragen onder ‘Toets: Past uw plan in het Plan voor de Zon?’. U krijgt dan inzicht in de voorwaarden die gelden voor uw project. Ook krijgt u antwoord op de vraag of uw project vergunningplichtig is.

Stap 2:
Pas uw planvoornemen zo nodig aan, aan de voorwaarden die voor uw planlocatie van toepassing zijn.

Stap 3:
U besteedt aandacht aan de wijze waarop uw plan landschappelijk kan worden ingepast.

Stap 4:
Informeer uw omgeving over uw plannen en zorg door de keuze van de situering, de constructie, het kleur- en materiaalgebruik zoveel als mogelijk dat geen hinder voor uw omgeving ontstaat. Pas uw plan zo nodig aan, aan de wensen vanuit de omgeving.

Stap 5:
Ga na of uw project invloed heeft op uw omgeving. U kunt dan denken aan zichtbaarheid vanaf de openbare ruimte, zichtbaarheid vanaf aangrenzende percelen, maar ook aan schaduwwerking of schittering.

Stap 6:
Is uw planvoornemen vergunningvrij, ga dan toch bij de gemeente langs om een melding te doen en een ‘verklaring vergunningvrij’ op te vragen. Dit voorkomt dat er in een later stadium (na realisering) nog discussie over uw planvoornemen ontstaat.

Stap 7:
Is voor uw planvoornemen een vergunning nodig, dien uw aanvraag omgevingsvergunning dan in bij de gemeente.

Heeft u bij het doorlopen van de voorgaande stappen vragen, neemt u dan gerust contact op met de gemeente. Wij helpen u graag om uw duurzame plan verder te brengen.

Contact

Stadskantoor

Oldehoofsterkerkhof 2, 8911 DH Leeuwarden

Maandag t/m vrijdag
08:30 tot 17:00 uur
Donderdag
08:30 tot 19.30 uur
Zie alle contactgegevens