Heeft u een plan voor panelen of collectoren op een dak?

In een beschermd stads- of dorpsgezicht

In een beschermd stads- of dorpsgezicht

Bevindt uw dak zich in een beschermd stads- of dorpsgezicht dan geeft landelijke wet- en regelgeving mogelijkheden om vergunningvrij zonnecollectoren of panelen te plaatsen op het achterdakvlak voor zover dat niet gericht is naar openbaar toegankelijk gebied. Ook vergunningvrij is plaatsing op een bouwwerk op het erf aan de achterkant van het hoofdgebouw mogelijk, mits:

  1. dat erf geen deel uitmaakt van het erf aan de zijkant van het hoofdgebouw;
  2. dat erf niet naar openbaar toegankelijk gebied is gericht (of als ze gelegen zijn op een bouwwerk op het erf aan de achterkant van het hoofdgebouw, mits dat erf niet ook deel uitmaakt van het erf aan de zijkant van dat gebouw en niet naar de openbaar toegankelijk gebied is gekeerd).

Voldoet u hier niet aan, kijk dan hier of uw plan onder voorwaarden toch gerealiseerd kan worden.

Op een Rijksmonument of gemeentelijk monument

Op een Rijksmonument of gemeentelijk monument

Wilt u zonnepanelen of -collectoren plaatsen op een rijksmonument of gemeentelijk monument? Kijk dan naar de volgende mogelijkheden.

Anders

Anders

Voldoet uw planvoornemen niet aan de genoemde kenmerken? Doorloop de proceswijzer en neem contact op met de gemeente om na te gaan of uw plan tijdelijk of permanent kan worden toegestaan.

Contact

Stadskantoor

Oldehoofsterkerkhof 2, 8911 DH Leeuwarden

Maandag t/m vrijdag
08:30 tot 17:00 uur
Donderdag
08:30 tot 19.30 uur
Zie alle contactgegevens