Heeft u een plan voor panelen of collectoren in een grondopstelling?

Op een bedrijventerrein

Op een bedrijventerrein

Ligt uw planvoornemen op een bedrijventerrein dan kan uw planvoornemen vergunningvrij worden toegestaan mits voldaan wordt aan de voorwaarden.

In het gebied Nieuw Stroomland

In het gebied Nieuw Stroomland

Ligt uw planvoornemen in het gebied Nieuw Stroomland dan biedt het Plan voor de Zon de mogelijkheid om onder voorwaarden en tijdelijk, af te wijken van het bestemmingsplan. U kunt hier lezen wat de voorwaarden zijn voor dit gebied.

Op de vliegbasis

Op de vliegbasis

Ligt uw planvoornemen in het gebied Vliegbasis dan biedt het Plan voor de Zon de mogelijkheid om onder voorwaarden, af te wijken van het bestemmingsplan. U kunt hier lezen wat de voorwaarden zijn voor dit gebied.

In het gebied de Zuidlanden

In het gebied de Zuidlanden

Ligt uw planvoornemen in het gebied De Zuidlanden dan biedt het Plan voor de Zon de mogelijkheid om onder voorwaarden en tijdelijk, af te wijken van het bestemmingsplan. U kunt hier lezen wat de voorwaarden zijn voor dit gebied.

In de dorpsrandgebieden

In de dorpsrandgebieden

Ligt uw planvoornemen in een dorpsrandgebied dan biedt het Plan voor de Zon de mogelijkheid om onder voorwaarden, af te wijken van het bestemmingsplan. U kunt hier lezen wat de voorwaarden zijn voor deze gebieden.

Anders

Anders

Ligt uw planvoornemen in geen van de genoemde gebieden? Neemt u dan contact op met de gemeente om na te gaan of uw plan tijdelijk of permanent kan worden toegestaan op basis van artikel 6.3.

Contact

Stadskantoor

Oldehoofsterkerkhof 2, 8911 DH Leeuwarden

Maandag t/m vrijdag
08:30 tot 17:00 uur
Donderdag
08:30 tot 19.30 uur
Zie alle contactgegevens